KBTS
Güç Silah Kumanda Birimi Test Sistemi

Hedef

Savunma sanayinde faaliyet gösteren müşterimizin uzaktan kumanda silah sistemleri alanındaki ihtiyaçlarını gözeterek farklı versiyonlarda tasarladığı ve ürettiği silah arayüz birimlerinin doğrulama faaliyetleri amacıyla, üretilen birimlerin fonksiyonel işlevselliğini ve kapasitelerini test edebilecek bir otomatik test setine ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Çözüm

Kaliteli ve güvenilir donanımların oluşturulması hedefi doğrultusunda DEICO, farklı versiyonlarda üretilen ve yüksek yoğunlukta bir sisteme sahip silah arayüz birimlerinin doğrulaması adına tasarımından üretim ve doğrulama aşamalarına kadar gerekli çalışmaları sürdürmüş, çalışma ortaklarına sunmuştur. Ortaya çıkan otomatik test seti, uzaktan kumanda silah sistemlerinde görev alacak çok fonksiyonlu silah arayüz birimlerinin seri üretim testlerinde kullanılacaktır. Hizmete sunulan test seti bünyesinde güç testlerinden CANBus, RS422 gibi farklı haberleşme protokollerinin testlerine kadar silah arayüz birimlerinin doğrulanmasında geniş bir yelpazede testler gerçekleştirilmektedir. Yükleme testleri için oluşturulan özel tasarım ile silah arayüz birimlerinin farklı birimlerin güç isterlerini kontrollü bir şekilde karşılayabildiği test edilebilmektedir.

Sonuç

DEICO ortaya koyduğu test altyapısı ile ilgili birimin test gereksinimlerinin karşılanacağını garanti etmekte, birim üzerinde gerçekleştirilecek testlerin koşturulması, raporlanması ve analizi noktasında gereken yazılım desteğini sunabilmektedir. Ortaya çıkan test seti, üretilen silah arayüz birimlerinin seri üretim testlerinde uzun vadede kullanılabilecektir. Üç set üretilen test seti, şu anda bir tanesi müşterimizde ve diğerleri farklı üreticide olmak üzere 3 farklı lokasyonda test amaçlı kullanılmaktadır.

Teknik İçerik

  • 4 port 1Mbit/s hızına kadar RS232 ve RS422/485 seri haberleşme altyapısı
  • 2 port CANBus haberleşme yeteneği
  • 60 kanallı çoklayıcı modüller ile kullanıcı tarafından düzenlenebilir ölçüm noktaları
  • 750 Watt kapasiteli güç kaynağı
  • Yükleme testleri için özel tasarlanan anahtarlı yük altyapısı 20 kanal genel amaçlı anahtarlama altyapısı
  • Kolay erişim için bağlantı arayüzü
  • Tüm cihazların C/C++, C# ve NI LabWindows vb. ile uzaktan kontrolü