DETS
Denizaltı Elektronik Birim Test Sistemi

Hedef

Savunma sanayinde faaliyet gösteren ve yüksek teknolojik savunma çözümleri üreten müşterimizin tasarımı ve prototip üretimi tamamlanmış ve bir denizaltı sisteminde kullanılacak olan iki farklı kontrol kartınınve bu kartların işlev gördüğü birimlerin çok kısa sürede fonksiyonel işlevselliğini test etmek adına gerekli test altyapısının tasarımı ve üretiminin gerçekleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Kullanıldığı sektör itibari ile kritik öneme sahip olan her iki kart içinde ortak bir alt yapı talep edilmiştir.

Çözüm

Test setinin BKTD (Bilgisayar Kontrollü Test Düzeneği) şeklinde olması kurgulandı ve test setleri proje için kullanılacak kart ve birimi ayrı ayrı test edebilecek olarak tasarlandı. Test cihazları ile test edilen ürün arasındaki bağlantı ABA (Arayüz Bağlantı Adaptörü) ile sağlandı ve ABA bir personelin taşıyabileceği yapıda tasarlandı.

Test yazılımı geliştirme ortamı olarak “Labview” programı kullanan tasarım ekibimiz gömülü test yazılımı için VHDL yazılımı yerine “Soft Processor” (Microblaze) yapısı kullanarak C++ yazılımı geliştirdi. Bu kapsamda Xilinx ISE’nin EDK ve SDK modülleri ile Vivado XPR ve SDK modülleri kullanıldı.

Test yazılımı operatörü yönlendirerek gerekli yerlerde gömülü FPGA test yazılımlarını TEÜ’lere (Test Edilen Ürün) yüklenmesi sağlandı. Gömülü test yazılımını LabVIEW test yazılımı ile uyumlu olarak çalışabilecek şekilde oluşturan ekibimiz bu yolla test yazılımını, LabVIEW yazılımı ile TEÜ’ nün bir seri kanalı üzerinden heberleştirmiş ve LabVIEW yazılımının kullanılmadığı durumlarda da test operatörünün HyperTerminal arayüzü üzerinden manuel kullanımına olanak sağlamıştır.

Gömülü test yazılımını LabVIEW test yazılımı ile uyumlu olarak çalışabilecek şekilde oluşturan ekibimiz bu yolla test yazılımını, LabVIEW yazılımı ile TEÜ'nün bir seri kanalı üzerinden haberleştirmiş ve LabVIEW yazılımının kullanılmadığı durumlarda da test operatörünün HyperTerminal arayüzü üzeründen manuel kullanımına olanak sağlamıştır.

Sonuç

İlgili birimler ve kartlar için tasarlanan gömülü test yazılımı ile LabVIEW test yazılımı kullanılmadan HyperTerminal arayüzü üzerinden ABA, kart, birim ve kullanılan kablolar doğrulanmıştır, tasarlanan yazılımlar koşulan testin kalması durumunda hangi hattan testin kaldığını operatöre gösterecek ve operatöre ilgili test adımını tekrar koşturma ya da teste devam etme seçeneğini sunabilmiştir. Tasarlanan test seti fonksiyonel testleri başarıyla tamamlamış, ilgili birimlerin ve kartların tüm gerekleri test edilmiştir.

İlgili birimler ve kartlar için tasarlanan test seti fonksiyonel testleri başarıyla tamamlamış, ilgili birimlerin ve kartların tüm gerekleri test edilmiştir. Böylelikle DEICO, tasarladığı test seti ile ilgili birimlerin ve kartların test gereksinimlerini karşılayarak müşterilerine kaliteli ve güvenilir bir test altyapısı sağlamıştır.